نظر سنجی پادرا دیزل

فرم نظر سنجی مشتریان

مشخصات نمایندگی(ضروری)
وضعیت دستگاه(ضروری)
مشخصات مالک خودرو(ضروری)
سطح تحصیلات(ضروری)
مشخصات آورنده خودرو(ضروری)
سطح تحصیلات(ضروری)
مشخصات خودرو(ضروری)
تاریخ مراجعه(ضروری)
علت مراجعه(ضروری)
1- از مدت زمان صرف شده جهت تعمیر و تحویل خودرو چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
2- از کیفیت خدمات چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
3- از هزینه پرداخت شده جهت قطعات چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
4- از هزینه پرداخت شده جهت اجرت چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
5- از توضیح فاکتور هنگام ترخیص چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
6- از رفتار و برخورد پرسنل چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
7- از سهولت دسترسی به نمایندگی های شرکت چقدر رضایت دارید؟(ضروری)
8- آیا از وجود شبکه های ارتباطی شرکت (وب سایت، اینستاگرام و....) اطلاع دارید؟(ضروری)
9- میزان رضایت شما از دسترسی و اطلاع رسانی در شبکه های ارتباطی چقدر است؟(ضروری)
10- آیا با امداد شرکت آشنایی دارید؟(ضروری)

در صورت بروز مشکل و نیاز به اعلام شکایت

11- آیا از نحوه ثبت شکایات خود اطلاع دارید؟(ضروری)
12- از چه طریقی اقدام به ثبت شکایت خود نموده اید؟(ضروری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .