محصولات پادرا دیزل

خدمات شهری

تــاترا Tatra

نمک پاش ۶×۶

قوای محرکه: PACCAR MX-11 یورو ۶ ۲۷۱ کیلووات

تــاترا Tatra

جرثقیل کامیونی ۶×۶

قوای محرکه: PACCAR MX-13T یورو ۶، ۳۴۰ کیلووات،

تــاترا Tatra

نمک پاش مجهز به گاوآهن ۴×۴

قوای محرکه: PACCAR MX-11، یورو ۶، ۳۲۰ کیلووات

تــاترا Tatra

کمپرسی سه جهت تخلیه ۴×۴

قوای محرکه: TATRA T3D-928-30، یورو ۳ و ۵، ۳۲۵ کیلووات، ۲,۱۰۰Nm/1,100

معدنی

تــاترا Tatra

کمپرسی سه جهت تخلیه ۶×۶

قوای محرکه: PACCAR MX-11 یورو ۶ ۲۷۱ کیلووات

تــاترا Tatra

کمپرسی ۶×۶

قوای محرکه: PACCAR MX-13T یورو ۶، ۳۴۰ کیلووات،

تــاترا Tatra

کمپرسی اتاق دار ۸×۸

قوای محرکه: PACCAR MX-11، یورو ۶، ۳۲۰ کیلووات

تــاترا Tatra

کمپرسی ۸×۸

قوای محرکه: TATRA T3D-928-30، یورو ۳ و ۵، ۳۲۵ کیلووات، ۲,۱۰۰Nm/1,100

نفت و گاز

تــاترا Tatra

تانکر حمل مایعات ۱۰×۱۰

قوای محرکه: PACCAR MX-11 یورو ۶ ۲۷۱ کیلووات

تــاترا Tatra

حمل لوله ۸×۸

قوای محرکه: PACCAR MX-13T یورو ۶، ۳۴۰ کیلووات،

تــاترا Tatra

دکل حفاری ۸×۸

قوای محرکه: PACCAR MX-11، یورو ۶، ۳۲۰ کیلووات

تــاترا Tatra

دکل حفاری ۸×۸

قوای محرکه: TATRA T3D-928-30، یورو ۳ و ۵، ۳۲۵ کیلووات، ۲,۱۰۰Nm/1,100

ساختمانی

تــاترا Tatra

کمپرسی سه جهت تخلیه ۸×۸

قوای محرکه: PACCAR MX 340، یورو ۳ و ۵، ۳۴۰ کیلووات

تــاترا Tatra

حفاری ۶×۶

قوای محرکه: PACCAR MX-11 یورو ۶ ۲۷۱ کیلووات

تــاترا Tatra

کمپرسی ۸×۸

قوای محرکه: PACCAR MX-13T یورو ۶، ۳۴۰ کیلووات،

تــاترا Tatra

بتن میکسر ۸×۸

قوای محرکه: PACCAR MX-11، یورو ۶، ۳۲۰ کیلووات

تــاترا Tatra

کمپرسی سه جهت تخلیه ۸×۸

قوای محرکه: TATRA T3D-928-30، یورو ۳ و ۵، ۳۲۵ کیلووات، ۲,۱۰۰Nm/1,100

پیکاپ تاگا

۲۰۲۲ | بنزینی

تــاگــا

امکانات رفاهی فوق العاده امکان رانندگی در مسیر های سخت و ناهموار

۲۰۲۲ | دیزل

تــاگــا

امکانات رفاهی فوق العاده امکان رانندگی در مسیر های سخت و ناهموار

با نهایت امنیت، ماجراجویی رو شروع کن!

پیکاپ های بنزینی و دیزلی تاگا

پیکاپ های تاگا

با پیکاپ‌های تاگا نقطه کوری باقی نمی‌ماند!

اخبار / مقالات

_