استخدام پادرا دیزل

استخدام

مشخصات فردی(ضروری)
محل سکونت(ضروری)

عنوان شغلی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, jpg, png, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
WORD, PDF, JPG
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .