گارانتی و وارانتی پادرا دیزل

شرایط ضمانت:

گارانتی، تعهد و تقبل شرکت داچیا رومانی مبنی بر پوشش دهی ایرادهای ناشی از طراحی و ساخت خودرو برای یک دوره معین می باشد که در صورت بروز هرگونه مشکل در این دوره کلیه ایرادات ناشی از تولید در چارچوب قوانین گارانتی شرکت داچیا  توسط شرکت صنایع خودرو سازی پادرا برطرف خواهد شد.

 

در طول دوره گارانتی، این گارانتی می تواند به مالکین بعدی منتقل شود.(در صورت انجام منظم سرویسهای دوره ای در نمایندگیهای مجاز و رعایت تمامی الزامات درج شده دردفترچه گارانتی).

کلیه قطعات تعویض شده تحت گارانتی (داغی  قطعات) متعلق به شرکت داچیا  بوده و امکان تحویل به مشتری وجود ندارد.

مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تامین قطعات، ۱۰ سال (ده سال) بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد.

در صورت تغییر مالکیت، آدرس یا در صورت خریداری خودروی دست دوم جهت تغییر مشخصات لطفاً به شرکت صنایع خودروسازی پادرا اطلاع دهید تا تغییرات در نرم افزار جامع خدمات پس از فروش اعمال گردد.

 

محدوده گارانتی خودرو:

 

هر قسمت خودرو به جز موارد مشخص شده چنانچه در شرایط عادی و استفاده صحیح از خودرو مورد بهره برداری قرار گیرد، به مدت ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی سیستم صوتی: سیستم صوتی و جهت یابی به مدت ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی رنگ: آسیب های رنگ و خوردگی (غیر از سوراخ شدگی) مانند خوردگی سطح ناشی از ایرادات مواد رنگ یا نحوه تولید، به مدت ۳ سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

در صورت رانندگی در جاده ها و محله های نمک پاشی شده، خودرو باید شستشو داده شده و از آلوده به نمک نبودن کلیه قسمت های خودرو اطمینان حاصل گردد.

در صورت هرگونه آسیب دیدگی رنگ ناشی از تصادف یا موارد دیگر مشتری موظف است بلافاصله بعد از آسیب دیدگی اقدام به رفع عیب نماید در غیر اینصورت گارانتی رنگ به خودرو تعلق نخواهد گرفت.

گارانتی شارژ گاز کولر: شارژ گاز کولر به مدت ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی سیستم تعلیق و جلوبندی: سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو به مدت ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد، در صورتیکه آسیب دیدگی ناشی ازضربه یا تصادف نباشد.

گارانتی ترک خوردگی شیشه بیرونی: شیشه بیرونی به مدت ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد، در صورتیکه آسیب دیدگی ناشی ازضربه یا تصادف نباشد.

گارانتی صفحه کلاچ: صفحه کلاچ به مدت ۱۸ ماه یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

کیسه هوا: مدت ضمانت کیسه هوا به مدت ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودرو به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

گارانتی قطعات: ضمانت قطعات یدکی تعویضی که توسط شرکت صنایع خورو سازی پادرا یا نمایندگی های مجاز این شرکت فروخته یا نصب شده اند، به مدت ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر از تاریخ فروش توسط این شرکت هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

کلیه خدمات تعمیری که توسط شرکت صنایع خودروسازی پادرا یا نمایندگی های مجاز این شرکت انجام شده اند، به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر از تاریخ تحویل به مشتری توسط این شرکت هر کدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

کلیه خدمات و سرویسهای گارانتی بدون اخذ هرگونه هزینه عملیات تعمیرگاهی و قطعات از مشتری توسط شرکت صنایع خودروسازی پادرا و نمایندگی های مجاز این شرکت انجام خواهد شد. بدیهی است، این تعهدات در خصوص خدمات انجام شده توسط تعمیرگاههای غیر از نمایندگی های مجاز این شرکت معتبر نخواهد بود.

نمایندگی تمامی خودروهایی که به علت عیوب ایمنی (طبق جدول پیوست) مجاز به تردد نمی باشند را پذیرش می کند و در صورتی که مشتری تمایلی به توقف خودرو در نمایندگی نداشته باشد کلیه مسولیت های ناشی از خسارات مربوط به عیب ایمنی به عهده مشتری خواهد بود.

مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند

۱- کلیه سرویس های دوره ای مطابق با دفترچه راهنمای خودرو

تنظیمات ( شامل : تنظیم درب ها، تنظیم چرخ ها، درب موتور، بالانس چرخ، تنظیم فرمان، موتور و ارتفاع) تا اولین سرویس به عهده شرکت بازرگانی صنایع خودروسازی پادرا می باشد و بعد از سرویس اولیه به عهده مشتری می باشد.

۲-  تعویض قطعات ذکر شده زیر در شرایط طبیعی

قطعات مصرفی :تسمه ها، لنت ترمز، تیغه های برف پاک کن، شمع، فیلترها و سایر قطعات مصرفی مگر در مواقعی که تعویض این قطعات به واسطه سایر تعمیرات تحت پوشش گارانتی انجام گردد.

۳- هر خودرویی که کیلومتر شمار آن دستکاری شده و یا نصب قطعاتی بر روی خودرو که منجر به تغییر کیلومتر شمار و یا مشکل شدن تشخیص کیلومتر طی شده، گردند.

۴- هرگونه خرابی یا عیبی که در نتیجه سهل انگاری در انجام سرویسهای ادواری و نگهداری صحیح (مطابق با دفترچه های راهنما و توصیه شرکت سازنده و صنایع خودروسازی پادرا ) باشد.

۵- استفاده نادرست به طور عمدی یا غیرعمدی، سرقت یا آتش سوزی، آسیب یا زنگ زدگی های ناشی از عواملی مانند : تصادفات، بی توجهی در استفاده یا کاربری، تعمیرات یا تنظیمات نادرستی که توسط افراد غیر متخصص و در مکانهایی غیر از شبکه نمایندگی های مجاز صنایع خودروسازی پادرا صورت پذیرفته باشد.

۶- هرگونه تغییر، تعویض و یا تعمیرات ناصحیح، دستکاری و نصب نامناسب قطعات.

۷- استفاده از قطعات غیراصلی شرکت داچیا که خارج از شبکه شرکت صنایع خودروسازی پادرا نصب شده باشند.

۸- نصب هرگونه وسیله، قطعه تعویضی یا متعلقات اضافی که از طرفی در استاندارد شرکت سازنده و صنایع خودروسازی پادرا نباشد و همچنین متعلقات اضافی که خارج از شبکه نمایندگی مجاز صنایع خودروسازی پادرا بر روی خودرو نصب شده باشد.

۹- آسیب یا زنگ زدگی سطوح در اثر عوامل محیطی خاص نظیر باران اسیدی، بارش مواد معلق (شیمیایی، صمغ درختان)، ضربات سنگ، نمک جاده، تگرگ، طوفان، رعد و برق، سیل یا دیگر بلایای طبیعی.

۱۰- عوامل محدودیت جادهای (شن، سنگ ریزه، گرد و غبار یا سایر عوامل جادهای) که باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه یا شکستگی شیشه شود.

۱۱- خسارات جزئی یا کلی از قبیل هزینه های سوخت، تلفن یا حمل بار غیر مجاز، خسارتهای جانی یا مالی.

۱۲- انجام هرگونه عملیات تعمیراتی یا سرویسهای دورهای خارج از نمایندگی های مجاز معین موتور – معین خودرو ایرانیان .

۱۳- انجام تعمیر و نگهداری نامناسب یا استفاده از سوخت، روغن یا روانکارها به جز آنهایی که در دفترچه راهنمای مالک و توسط صنایع خودروسازی پادرا توصیه شده است.

۱۴- عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ای مطابق با دفترچه راهنما

کلیه سرویس های دوره ای مطابق با کیلومتر یا زمان ارایه شده در دفترچه راهنما انجام می شود.

مشتری مهلت دارد برای انجام سرویس های دوره ای، مطابق با جداول ارایه شده در دفترچه راهنما، به نمایندگی های مجاز مراجعه نماید و گذشت ۲ ماه یا ۲۰۰۰ کیلومتر، از مهلت اعلام شده، مورد قبول صنایع خودروسازی پادرا می باشد.

۱۵- کلیه قطعات مصرفی شامل لاستیک ها، تیغه برف پاک کن، روغن ها (روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک و … ) و مایعات (ضد یخ و مایع شیشه شور و … )، لنت ترمز، باطری، فیلتر ها ( فیبتر روغن، بنزین، هوا و تهویه مطبوع و … ) و شمع شامل گارانتی نمی باشند یا شامل گارانتی محدود به شرح ذیل می باشند.

باتری: ۱۸ ماه یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر

شمع موتور: ۱۰۰۰۰ کیلومتر

لنت: ۱۰۰۰۰ کیلومتر

تسمه ها: ۱۰۰۰۰ کیلومتر

لامپ ها: ۱۰۰۰۰ کیلومتر

لاستیک ها: ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر اولیه از تاریخ تحویل خودور به مشتری هر کدام زودتر فرا برسد. (مشروط بر اینکه مشتری در صورت بروز هرگونه عیب در سیستم فرمان و جلوبندی به تعمیرگاه مراجعه کند.)

تیغه برف پاکن: ۱۰۰۰۰ کیلومتر

قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی تلقی نشده ولی دارای عمر کارکرد کمتر از دوره تضمین می باشند شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور و حسگر دوم اکسیژن؛ به مدت ۱۸ ماه یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر شامل گارانتی می باشند.

عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا در دوره گارانتی و وارانتی در صورتیکه مشتری جهت بازدیدهای سالیانه به شبکه نمایندگی های مجاز جهت حصول اطمینان از سالم بودن قطعات مراجعه نماید؛ شامل گارانتی می باشد.

ارائه خدمات حمل رایگان درصورت عدم امکان ارائه خدمت درمحل: در طول دوره ضمانت

قضاوت در مورد گارانتی:

در تمام موارد تشخیص اینکه درخواست های مشتری مشمول گارانتی می گردد یا خیر فقط با شرکت سازنده خودرو و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و تشخیص شرکت مذکور در خصوص مورد بین طرفین ملاک عمل و منوط اعتبار می‌باشد.

 

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *